GDPR

 Dreptul dumneavoastră la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați, precum și încrederea pe care ne-o acordați sunt importante pentru noi și, de aceea, prin această Politică de confidențialitate (²Politică²) vă furnizăm informații importante despre modul în care FRUMOS IN CASA SRL.. le gestionează.

FRUMOS IN CASA SRL., în calitate de operator de date cu caracter personal, conform definiției stabilite de către Regulamentul 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal, are sediul social în B-dul. Ion Mihalache 126 B, București, Sector 1, CUI 46395731, Nr.inreg.reg.com: J40/12480/2022 .

Vă rugăm să verificați actualizările acestei Politici. În cazul în care vom aduce modificări pe care le considerăm importante, le veți putea consulta în această secțiune, fiind publicată versiunea cea mai recentă a Politicii, cu indicarea datei ultimelor modificări.

Prin intermediul acestei politici vă explicăm cum și de ce colectăm, utilizăm și gestionăm datele cu caracter personal, de aceea vă rugăm să citiți cu atenție pentru a înțelege în ce scopuri și ce date cu caracter personal colectăm, precum și toate drepturile de care dispuneți cu privire la datele dumneavoastră, în conformitate cu Regulamentul 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal și dispozițiile naționale în materia protecției datelor cu caracter personal.

În completarea prezentei politici, vă rugăm să citiți și secțiunea privind Termeni și condiții pentru a afla toate informațiile privind procesul de vânzare și politica de returnare. De asemenea, prin intermediul Politicii de Cookie explicăm cum și de ce utilizăm aceste module necesare pentru ca experiența dumneavoastră pe site-ul nostru să fie cât mai plăcută.

FRUMOS IN CASA SRL. colectează informații pentru a vă oferi cea mai bună experiență pe site și pentru a finaliza cu succes comenzile și serviciile efectuate prin intermediul site-ului nostru.

Dacă aveți nelămuriri despre această politică sau despre modul de utilizare a datelor cu caracter personal, vă stăm la dispoziție și ne puteți contacta în scris, având următoarele date de contact:

Denumirea Societății: FRUMOS IN CASA S.R.L.

Adresă: B-dul. Ion Mihalache 126 B, București, sector 1.

E-mail: hello@kamera.ro

De la momentul primirii cererii, în termen de maximum 30 de zile veți primi un răspuns față de solicitările dumneavoastră. Excepție de la acest termen fac situațiile în care există suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea și în această situație putem face demersuri pentru clarificare și confirmare că cererea a fost transmisă de persoana vizată.

Cui i se aplică această Politică de Confidențialitate

Prezenta Politică de Confidențialitate se aplică atât utilizatorilor/vizitatorilor site-ului nostru FRUMOS IN CASA SRL. www.kamera.ro , cât și clienților noștri.

 • Definiții utile

În cadrul prezentei politici sunt utilizați termeni având următoarele semnificații:

 • date cu caracter personal– orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • prelucrare– orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • restricționarea prelucrării– marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • creare de profiluriînseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;
 • Operator–FRUMOS IN CASA SRL, entitate care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 • consimțământul persoanei vizate– orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 • autoritate de supraveghere– Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • Platforma online– paginile de internet dezvoltate în cadrul numelui de domeniu deținut de către FRUMOS IN CASA SRL – ro
 • Cookie-urilesunt fișiere text mici stocate pe dispozitivul dumneavoastră (computer, tabletă sau mobil) atunci când vă aflați pe Internet, inclusiv pe website.
 • Vizitator – orice utilizator al site-ului nostru \kamera.ro

 

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

FRUMOS IN CASA SRL se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 • Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 • Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 • Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • Corecte și actualizate;
 • Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 • Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

 

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către A FRUMOS IN CASA SRL în scopuri legitime, conform legii aplicabile, după cum urmează:

 1. a) Prelucrarea datelor cu caracter personal cu acordul liber exprimat de client/angajat/colaborator/ voluntar, orice participant la activitățile societății, în prealabil, conform art. 6, alin. 1, lit. a din Regulamentul UE privind protecția datelor;
 2. b) Prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 6, alin. 1, litera b din Regulamentul UE privind protecția datelor, respectiv în vederea executării contractelor încheiate cu persoanele vizate, a întocmirii documentelor fiscale și încasarea sumelor de plata de la persoane fizice, inclusiv recuperarea debitelor și a facturilor emise de furnizori și realizarea plății acestora;
 3. c) Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul soluționării cererilor și adreselor instituțiilor publice conform competentelor legale ale acestora, în temeiul art. 6, alin. 1, lit. c din Regulamentul UE privind protecția datelor;
 4. d) Prelucrarea datelor în interesul legitim al Operatorului, conform art. 6, alin. 1, lit. f din Regulamentul UE privind protecția datelor, cum ar fi realizarea evidenței serviciilor/programărilor în aplicațiile IT dedicate, soluționarea reclamațiilor și cererilor primite din partea clienților sau altor persoane vizate, gestionarea corespondentei uzuale, în scopul supravegherii prin camere video a spațiului operatorului pentru asigurarea pazei bunurilor și persoanelor[1];
 5. e) Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul reprezentării societății în fața instanțelor de judecată și a autorităților publice, realizarea procedurilor de recuperare a creanțelor, după caz, conform art. 6, alin. 1, lit. c și f din Regulamentul UE privind protecția datelor, respectiv realizarea interesului legitim al operatorului de recuperare a creanțelor sale sau de exercitare a drepturilor sale legitime de apărare;
 6. f) Prelucrarea datelor în scopul desfășurării activităților de recrutare/selecție pentru ocuparea posturilor vacante și gestionarea dosarelor de recrutare/concurs în diferitele etape ale procedurilor de recrutare/selecție, în vederea organizării examenului/concursului de ocupare a postului vacant – art. 6, alin. 1, lit. c si f.
 7. g) prelucrarea datelor ( voce, înregistrări audio) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea încheierii unui contract ca urmare a manifestării interesului dumneavoastră cu privire la oferta noastră, cât și interesul nostru legitim de a răspunde oricăror întrebări sau solicitări pe care le puteți avea cu privire la oferta, produsele sau serviciile noastre; ca parte a serviciului nostru de Relații Clienți, conversația telefonică cu consultanții noștri poate fi înregistrată și transcrisă în format text. În cazul în care continuați apelul, vom presupune că nu vă opuneți unei astfel de prelucrări. Dacă nu doriți acest lucru, vă rugăm să încheiați apelul și să ne contactați prin alte canale de comunicare disponibile ( ex: email).

În cazul în care FRUMOS IN CASA SRL decide să prelucreze datele cu caracter personal în alte scopuri, îndeosebi în baza art. 6, alin. 1, lit. a din Regulamentul UE privind protecția datelor, se va solicita exprimarea consimțământului în mod expres și liber.

FRUMOS IN CASA SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează date astfel:

 • Direct de la dumneavoastră
 • Prin utilizarea modulelor cookie ce ne ajută să înțelegem modul de navigare în cadrul site-ului nostru
 • Prin utilizarea datelor puse la dispoziție de către dumneavoastră prin intermediul platformelor sociale

Există multe tipuri de situații în care suntem în contact cu dumneavoastră și cu datele dumneavoastră personale. De exemplu, colectăm datele personale în următoarele situații:

 • Când utilizați sau comunicați cu noi prin intermediul portalurilor multimedia și / sau a rețelelor sociale.
 • Când comunicați cu noi prin telefon, fax, e-mail;
 • Când ne trimiteți orice fel de adresă/sesizare/solicitare de informații;
 • Când plasați o comandă în cadrul site-ului nostru
 • Când ne trimiteți CV-uri în scopul angajării
 • Când vă înscrieți la newsletter ul nostru

 

CREAREA UNUI CONT

Pentru a plasa o comandă și pentru ca aceasta să fie finalizată cu succes este necesară crearea unui cont în cadrul site-ului, care presupune transmiterea în mod voluntar a următoarelor date de contact:

 1. Nume și prenume
 2. Adresa
 3. Adresă de e-mail
 4. Parola pe care o alegeți în crearea contului
 5. Număr telefon

Declarăm că nu vom utiliza aceste date în alte scopuri decât cel privind finalizarea comenzii dumneavoastră. Datele dumneavoastră sunt în siguranță cu noi. Nu le vom divulga către părți terțe. Cu toate acestea, dacă dumneavoastră vă aflați în imposibilitatea accesării contului, ne puteți contacta oricând pentru recuperarea parolei.

PLASARE COMENZI – RELAȚII COMERCIALE

Pentru gestionarea corespunzătoare a unei comenzi avem nevoie de datele dumneavoastră personale. Astfel, colectăm datele dumneavoastră: nume și prenume, adresă, adresă de e-mail și număr de telefon direct de la dumneavoastră, scopul prelucrării fiind finalizarea comenzii și prestarea serviciului.

La crearea contului este necesară declararea unei adrese pentru a putea plasa o comandă, având rol de adresă de livrare a produselor comandate, precum și un număr de telefon pentru a avea posibilitatea de a lua legătura cu dumneavoastră și de a vă informa cu privire la stadiul comenzii. Și prestării serviciului

NEWSLETTER

Prin abonarea la newsletter, ne transmiteți în mod voluntar date precum numele și prenumele și adresa de e-mail. Noi nu vom folosi aceste date decât cu scopul de a vă transmite maiuri de tip newsletter.

Aveți posibilitatea de a vă dezabona oricând, în cuprinsul fiecărui astfel de mesaj existând aceasta opțiune.

Vom prelucra aceste date până când dumneavoastră decideți să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop, dacă nu există alt temei legal pentru prelucrare.

FORMULAR DE CONTACT

Prin intermediul site-ului vă stăm la dispoziție cu orice informații privind comenzile plasate, procedura de  achiziție servicii prin intermediul site-ului, sau informații cu privire la produsele noastre. Pentru a vă răspunde la aceste solicitări, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal ce trebuie completate în cadrul acestui formular si anume:

 • Nume și prenume
 • Număr de telefon
 • Adresa de email
 • Voce
 • Înregistrări audio convorbiri telefonice
 • Alte informații furnizate în mod voluntar în cadrul Mesajului transmis

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate pe durata soluționării solicitării precum și 3 ani de la data soluționării sau până la retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop, dacă nu există alt temei legal pentru prelucrare.

De asemenea, declarăm că nu vom utiliza datele dumneavoastră în alt scop decât pentru a furniza un răspuns solicitărilor dumneavoastră.

 

Prestarea serviciului de serviciul de design interior

In vederea prestării serviciului de design interior urmează să prelucrăm următoarele categorii de date personale:

 • Nume și prenume,
 • Număr de telefon,
 • Adresă de email,
 • Data efectuării programării,
 • Modalitatea de desfășurare a întâlnirii ( offline sau online),
 • Adrese de email ale terților,
 • Proiect amenajare (simulare),
 • Informații financiare (buget alocat/disponibil), produse alese.
 • Înregistrări audio convorbiri telefonice.

În cazul în care persoana vizată a  optat pentru desfășurarea întâlnirii online, utilizăm platforma Microsoft Teams caz în care vom prelucra și alte categorii de date cu caracter personal, cum ar fi numele contului, fotografia de profil, imaginea, vocea, textele de chat, locația.

Rețineți că nu vom colecta datele dumneavoastră cu caracter personal fără consimțământul dumneavoastră expres și exprimat în mod clar, în scopuri de:

 • Marketing direct
 • Newsletter cu caracter publicitar
 • Informare generică privitoare la oferte și promoții

 

De fiecare dată când ne contactați, vom prelucra datele dumneavoastră de contact pentru a vă putea oferi un răspuns. Datele personale sunt păstrate în medii sigure, protejate de accesul, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată.

RECRUTARE

În cadrul site-ului este posibilă transmiterea de CV-uri pentru a face parte din echipa noastră.

În acest sens vor fi prelucrate de la dumneavoastră următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon, imagine ( dacă este furnizată prin intermediul CV-ului), date privind educația, vârsta, date privind experiența în muncă și locurile de muncă avute în trecut.

După evaluarea CV-urilor primite, în scopuri de recrutare vor avea loc o serie de interviuri. În acest sens, vor fi prelucrate, suplimentar față de datele menționate anterior, orice informații sau date cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră în cadrul interviului.

Având în vedere posibilitatea transmiterii CV-urilor dumneavoastră, exclusiv cu consimțământul dumneavoastră expres vom păstra aceste CV-uri pentru o perioadă de  6 luni de la data transmiterii, în scopul unei ulterioare contactări pentru angajare.

FRUMOS IN CASA SRL. declară că toate datele cu caracter personal, indiferent de modalitatea de colectare, sunt prelucrate doar în scopurile declarate. De asemenea, am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru ca datele dumneavoastră să fie păstrate în condiții optime de securitate, măsuri pe care le verificăm periodic cu scopul menținerii unui nivel ridicat de securitate.

NAVIGAREA PE SITE-UL WEB. UTILIZAREA COOKIE-URILOR

În cadrul site-ului web utilizăm cookie-uri pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, respectiv: adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe site-ul nostru web, sistemul dumneavoastră de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul căruia utilizatorul navighează pe site-ul web.

Principalul scop al utilizării cookie-urilor este să vă ajute să aveți parte de o experiență de navigare îmbunătățită precum și acela de a vă putea oferi un continut publicitar individualizat și adaptat intereselor și preferințelor dumneavoastră. Drept urmare, în măsura în care v-ați exprimat acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor, vom prelucra datele dumneavoastră personale pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă de navigare pe site-ul nostru web și pentru a înțelege modul în care interacționați cu conținutul nostru publicitar.

Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe acest site web, tipurile de cookie utilizate și scopurile în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, precum și cu privire la posibilitățile de a controla și/sau dezactiva cookie-urile, vă rugăm să consultați Politica de cookie.

RETENȚIA DATELOR

În cadrul scopurilor legate de activitatea FRUMOS ÎN CASĂ SRL, datele cu caracter personal vor fi stocate pe o perioadă limitată de timp într-un loc sigur şi în conformitate cu condiţiile şi prevederile legale, astfel:

 • Datele legate de plăți/facturare vor fi stocate pe o perioadă de 10 ani, conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea;
 • Datele privind supravegherea video pentru asigurarea securității bunurilor și persoanelor se vor stoca pe o perioadă de 30 de zile calendaristice, respectiv în conformitate cu temeiurile prevăzute de legislația in vigoare;
 • Datele privind procesul de recrutare vor fi păstrate pe o perioadă de 6 luni de la încheierea procesului de recrutare/ selecție;
 • Datele postate cu acordul persoanei vizate pe site-ul Operatorului se vor stoca de p durata de 3 ani
 • Datele de identificare se vor păstra pe durata prestării serviciului de design interior precum și 3 ani de la data finalizării proiectului. După expirarea acestei perioade, proiectele de amenajare pot fi utilizate de către Operator pentru scopuri comerciale, în formă anonimizată.

 

Prelucrarea datelor în scop de marketing va avea loc pe durata relației contractuale cu societatea FRUMOS ÎN CASĂ S.R.L., precum și după încetarea acesteia. În situația în care Persoana vizată își retrage consimțământul de marketing direct, datele sale nu vor mai fi prelucrate în acest scop, din momentul retragerii consimțământului.

De asemenea, datele Persoanei vizate pot fi prelucrate și pe durata existenței unei obligații legale pentru păstrarea datelor, respectiv pe durata de existență a unui alt temei justificativ legal, în conformitate cu exigențele art. 5 din Regulamentul UE privind protecția datelor. 

POTENȚIALI DESTINATARI AI DATELOR

În scop contractual, putem transfera date către terțe parți pentru a ne ajuta să procesăm și să livrăm comenzile dumneavoastră.

Folosim Google Analytics pentru a ne ajuta să înțelegem cum clienții noștri utilizează Site-ul – puteți citi mai multe despre modul în care Google utilizează informațiile dvs. personale aici:

https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/. De asemenea, puteți renunța la Google Analytics aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

În cele din urmă, putem să vă împărtășim și informațiile dvs. personale pentru a respecta legile și reglementările aplicabile, în cazul în care instituții sau autorități publice le solicită.

 • Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

La momentul publicării prezentei politici de confidențialitate, FRUMOS IN CASA SRL. nu transferă date cu caracter personal în străinătate. FRUMOS IN CASA SRL. vă asigură că orice transfer de date, dacă este necesar, se face cu respectarea strictă a legislației în domeniu, respectiv cu toate cerințele legale prevăzute de către Regulamentul 2016/679.

SECURITATEA PRELUCRĂRILOR DATELOR

La nivelul societății noastre sunt implementate măsuri de siguranță pentru asigurarea unui cadru potrivit pentru păstrarea datelor cu caracter personal. Depunem toate eforturile să le actualizăm în mod constant pentru asigura protejarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice.

Totodată, personalul cu acces la date cu caracter personal este instruit periodic prin sesiuni de pregătire intense cu scopul prevenirii unor situații ce ar putea duce la pierderea sau divulgarea datelor dumneavoastră.

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, Persoana vizată are o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care FRUMOS ÎN CASĂ S.R.L le prelucrează:

 • Dreptul de acces la datele prelucrare– Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxă. Dacă clientul va mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să se perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate nu vor primi răspuns.
 • Dreptul la rectificarea datelor– Persoana vizată are dreptul să ceară ca datele personale să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/ sau să le completeze dacă acestea sunt incomplete.
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, Persoana vizată are dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea datelor personale. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori societatea ar putea fi forțată să păstreze datele personale din motive legale sau juridice.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării– Persoana vizată are dreptul să solicite restricționarea procesării datelor personale. Acest lucru înseamnă̆ că prelucrarea respectivelor date este limitată, astfel încât să poată fi păstrate, dar nu și utilizate și procesate. Acest drept se aplică in circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul UE privind protecția datelor, și anume:

– exactitatea datelor este contestată de Persoana vizată, pentru o perioadă care permite operatorului să verifice corectitudinea datelor respective;

– prelucrarea este ilegală și Persoana vizată se opune ștergerii datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;

– operatorul nu mai are nevoie de date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de Persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;

 • Dreptul la portabilitatea datelor – Persoana vizată are dreptul să mute, să copieze sau să transfere datele care o interesează̆ din baza de date a societății într-o altă bază de date. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-a furnizat societății, atunci când procesarea se bazează̆ pe consimțământul Persoanei vizate sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.
 • Dreptul de opoziție– Persoana vizată se poate opune în orice moment prelucrării datelor personale atunci când o astfel de prelucrare se bazează̆ pe un interes legitim.
 • Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – Persoana vizată își poate retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor atunci când o astfel de procesare se bazează̆ pe consimțământul. Retragerea consimțământul nu afectează̆ legalitatea prelucrării pe baza consimțământul înainte de retragerea acestuia.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – Persoana vizată are dreptul să depună o plângere în față autorității de protecție a datelor din tară de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de FRUMOS ÎN CASĂ S.R.L.

 

Persoana vizată își poate exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care FRUMOS ÎN CASĂ S.R.L le prelucrează prin adresarea unei simple cereri către Responsabilul cu protecția datelor al FRUMOS ÎN CASĂ S.R.L. Într-o astfel de situație este foarte posibil ca societatea să solicite o dovadă a identității Persoanei vizate.

Pentru a exercita oricare dintre drepturile de mai sus, folosește datele de contact ale FRUMOS IN CASA SRL. din secțiunea I Introducere de mai sus.

Dacă doriți mai multe informații privitoare la Regulamentul 2016/679/UE puteți accesa următoarea adresă web:

 • http://www.dataprotection.ro

 

MODALITĂȚII DE CONTESTARE

Pentru a depune o sesizare/reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt:

Web site : http://www.dataprotection.ro/ Email: anspdcp@dataprotection.ro Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România Telefon fix: +40.318.059.211,+40.318.059.212 Cabinet Președinte +40.318.059.220; Fax+40.318.059.60.

 

SOLICITĂRI JURIDICE

FRUMOS IN CASA SRL accesează, păstrează și oferă informațiile Persoanei vizate autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când legea impune acest lucru. De asemenea, este posibil să se răspundă la solicitări de natură juridică atunci când se consideră că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.

Atunci când se consideră, cu bună credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care aparține societății încălcări ale condițiilor sau politicilor societății sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a proteja FRUMOS IN CASA SRL (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele), pe clienții și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă.

Informațiile pe care  societatea le primește despre Persoana vizată pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor FRUMOS IN CASA SRL, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

 

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul www.kamera.ro poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea FRUMOS IN CASA SRL, fapt pentru care nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi răspunzător pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. FRUMOS IN CASA SRL nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

Această politică poate fi actualizată pentru respectarea oricăror modificări legislative cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Vă sfătuim să verificați periodic secțiunea Politica de confidențialitate pentru a fi informați cu privire la aceste posibile modificări.

Data acestei versiuni: 01.2024

+40758111535

hello@kamera.ro

Despre noi

Bine ai venit la Kamera.ro, visul Aureliei și al lui Radu Filip, crescut din dragostea pentru design de la Houseline.ro din 2007. Pasionați de amenajări calde pentru case și spații comerciale, ne mândrim cu peste 700 de spații transformate în ultimii trei ani. Descoperă Proiectul nostru rezidențial cu preț fix, unde confortul întâlnește eleganța. Haide să dăm viață împreună visului tău de Acasă! Alătură-te comunității noastre!

Link-uri Utile:

Termeni și condiții

Cookies

GDPR

ANPC

SOL

rețele Sociale

Copyright © 2024 KAMERA: DE DESIGN